Objednávky přijímáme písemně (poštou, faxem, e-mailem) a telefonicky.

Dodací lhůty je zapotřebí telefonicky ověřit. Jsou závislé na objednaném množství a modelu. Zpravidla se jedná o dodávky v rozmezí 10-14 dnů.

Ceny jsou platné od data uvedeného na ceníku. Nový ceník ruší a nahrazuje všechny předešlé ceníky. Při odběrech většího množství zboží lze sjednat jednorázové slevy.

Doprava po celé ČR na náklady dodavatele při odběru minimálního stanoveného množství.

Platební podmínky jsou sjednávány s odběrateli v závislosti na povaze objednávky a předešlé spolupráci s odběratelem. Zboží zůstává majetkem firmy Ing. Alena Kukolová až do úplné úhrady ceny zboží a služeb s ním spojených.

Reklamace - dodavatel poskytuje záruku na jakost dodaného zboží v délce 6-ti měsíců ode dne prodeje, tzn. datum vystavení faktury. Odpovědnost dodavatele za vady na něž se vztahuje záruka na jakost nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po převzetí zboží odběratelem, vnějšími událostmi a nezpůsobil je dodavatel nebo osoby, s jejichž pomocí dodavatel splnil svůj závazek. Odběratel je povinen zkontrolovat počet, stav, obsah zásilky a při doručování přepravní službou v případě jakéhokoliv pochybení přepravce neprodleně při převzetí zásilky sepsat s ním reklamační protokol nebo poznamenat tuto skutečnost do přepravního listu, který je vždy součástí doručovaného zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Reklamace skrytých ( výrobních) vad musí být učiněna neprodleně po jejich zjištění, nejpozději do 3 měsíců ode dne přejímky zboží a musí být vždy uplatněna písemnou formou. Reklamace budou vyřizovány pouze s prvonabyvateli našeho zboží. Vrácené zboží a náhrady za něj nemohou být akceptovány, pokud nebyly schváleny firmou Ing. Alena Kukolová.

nahoru